Какво представлява лазерното заваряване?

Какво представлява лазерното заваряване?

Лазерното заваряване е метод за заваряване, при който се използва лазер за генериране на висока мощност на светлина, която се фокусира върху малкa площ. Лазерното заваряване може да се използва за свързване на различни материали, включително стомана, алуминий, никел, титан и дори някои пластмаси. Лазерите могат да работят в импулсен или непрекъснат режим. Качеството на шева при използването на непрекъснато лазерно излъчване е много високо и често превъзхожда механичните свойства на заварявания материал, което е свързано с изменение на структурата на материала в областта на заваряване. Изборът на параметри на режима е в зависимост от дебелината и вида на заварявания материал.

Лазерното заваряване се счита за много подходящо решение при обработката на големи обеми материали, както и за такива, при които заваряването посредством други методи би било трудно постижимо. Получените заваръчни съединения се характеризират с високо качество, а самият процес се отличава с висока скорост.

Ето някои основни характеристики на лазерното заваряване:

1. Висока енергийна плътност: Лазерната светлина може да се фокусира върху много малка област, която може да достигне високи температури. Това означава, че лазерното заваряване може да проникне дълбоко в материала и да създаде силно заварване, без прекалено много да нагрява целият детайл, което ще намали риска от деформиране и изкривяване.  Голямо предимство пред останалите методи на заваряване за малките по дебелина детайли.

2. Бързина: Лазерното заваряване е бърз процес. Лазерите могат да нагреят и да стопят материала много бързо, което намалява времето за заваряване. Предимство на лазерното заваряване се явява по-високата производителност в сравнение с други методи, което позволява използването за голям обем произвеждана продукция.

3. Прецизност: Лазерното заваряване може да бъде изключително точно. То позволява много точно контролиране на позицията и величината на заварването. Малкият размер на точката позволява да се получи тънък шев с високо качество, без да се използват допълнителни материали за процеса на заваряване.

4. Автоматизация: Лазерното заваряване може  да бъде автоматизирано с помощта на компютърно управление, което го прави идеален за промишлено производство. Като цяло областите на приложение на лазерното заваряване са многобройни.